مزاج شناسی

طبع عسل

طبع عسل های طبیعی بسته به نوع شهد گیاهانی که زنبورعسل از آن تغذیه کرده است ممکن است سرد، گرم و یا معتدل باشد. عسل یک واژه عربی است که به فارسی آن را انگبین …

طبع عسل ادامه مطلب »