دپارتمان تحقیق و توسعه آقای عسل Research & Development Department of Mr Honey

صنعت زنبورداری ایران در حوزه کمی به لحاظ تعداد کلنی های زنبورعسل و تولید سالانه عسل و در سال های اخیر به لحاظ خروج از تک محصولی و تولید تجاری محصولاتی همچون ژل رویال، زهر زنبورعسل، گرده گل و بره موم ابعاد فراملی و بین المللی به خود گرفته است. امروزه R&D در جهان جایگاه ویژهای داردبه طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستم­های جدید و پیشرفته، حاصل فعالیت‌های R&D می‌باشند.

نوآوری تکنولوژی و ارتقا کیفیت صنعت زنبورداری ایران مرهون انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌باشدکه بتواند رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد و بعنوان محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی شرکت های بخش های خصوصی و حتی دولتی عمل نماید. افزایش کمی بخش زنبورداری در ده سال اخیر شرایط محیط‌های رقابتی را به شدت در صنعت زنبورداری جهان دگرگون کرده است و لزوم ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های پیشرو بیش از پیش احساس می شود.

آقای عسل به عنوان یکی از برندهای پیشرو در بازار عسل ایران که به صورت کاملا علمی در زمینه فرآورده های زنبورعسل به ویژه عسل های تک گیاه ایران فعالیت می نماید با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه اهداف ذیل را دنبال می نماید:

 • فرهنگ سازی، اعتباربخشی و هویت دهی بازار عسل ایران

 • تحقیقات علمی و پژوهشی در حوزه عسل های تک گیاه ایران

 • ایجاد شبکه تعاملی با زنبورداران متعهد در سراسر کشور

 • ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی برای تولیدات زنبورداران

 • تولید فرآورده های جدید برپایه محصولات زنبورعسل

 • ارتقا کیفی تولیدات زنبورعسل مبتنی بر دانش روز

 • استانداردسازی و ارائه سیستم های گریدبندی کیفی محصولات زنبورعسل

 • افزایش دانش کاربردی و علمی زنبورداران

 • اجرا و نظارت استانداردهای کنترل کیفیت محصول


آقای عسل با بکارگیری نیروهای متخصص و فراهم نمودن امکانات آموزشی و تحقیقاتی و با راه اندازی دپارتمان تحقیق و توسعه سعی دارد تا این واحد به عنوان یک بخش علمی و تحقیقاتی در ارتقا علمی صنعت زنبورداری ایران و انتقال دانش بروز و کاربردی در حوزه زنبورداری ایران فعالیت های موثر و در خور توجه در سطح ملی و بین المللی ارائه نماید.

همکاران ما در دپارتمان تحقیق و توسعه

 • مهندس محمد رفاهی، مدیر واحد

 • احمد معزی،کارشناس آنالیز حسی


محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو

مقایسه 0