عسل شناسی

عسل چیست

عسل واژه‌ای عربی است که به فارسی آن را اَنگَبین گویند و آن عبارت از مادۀ شیرینی است که توسط زنبورعسل از شهد گل‌های گیاهان جمع‌آوری و پس از تغییرات لازم در سلول‌های مومی ‌کندو ذخیره …

عسل چیست ادامه مطلب »