مجله علمی آقای عسل
ایران مرکز تنوع عسل های با کیفیت در دنیا
عسل یک غذا یا مکمل غذایی با ارزش است که حاصل همزیستی بی شائبه زنبورهای عسل با گل ها و گیاهان است. تنوع...
ادامه مطلب
زنبورداری، عامل توسعه پایدار کشاورزی و کره زمین
امروزه زنبورداری یکی از مهم‌ترین رشته‌های کشاورزی در سراسر جهان قلمداد می‌گردد. نقش پررنگ زنبورعسل در...
ادامه مطلب
باورهای نادرست عسل
1- عسل طبیعی بایستی رنگ تیره داشته باشد: رنگ عسل بستگی به نوع گلی دارد که زنبورعسل از آن شهد جمع‌آوری...
ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11